Onze doelstelling

De doelstelling van Manet Gaudium kort in werkwoorden: verbinden, helpen, (terug)geven, organiseren. Daar gaan we met hulp van alle leden enthousiast aan werken.

Uit de statuten, artikel 4:

 • De Vereniging heeft ten doel:
  • het bevorderen van het onderlinge contact en het bouwen en behouden van een duurzame band tussen de leden onderling, alsmede tussen de leden en het SGB en haar leerlingen;
  • het ondersteunen van het gedachtegoed en de doelstellingen van het SGB, bijvoorbeeld door zich in te zetten voor leerlingen van het SGB, voor het SGB zelf, alsmede voor leerlingen van het SGB met minder draagkrachtige ouders; en
  • het zorgen voor continuïteit van de vereniging,

en voorts voor al hetgeen rechtstreeks of zijdelings hiermee verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

 • De Vereniging tracht dit doel onder meer te bereiken door:
  • het faciliteren van een alumni netwerk voor de leden van de Vereniging;
  • het faciliteren en (mede) organiseren en laten organiseren van activiteiten en bijeenkomsten van sociale of culturele of maatschappelijke of educatieve aard;
  • het onderling delen van informatie over vorenbedoelde activiteiten.
 • De Vereniging heeft geen winstoogmerk.